Welkom bij RoFo Online
Inloggen

Gebruikersnaam algemeen:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Bewaar gebruikersnaam algemeen


Workshop Excel 2007


Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen die in de workshop Excel 2007 behandeld worden:

Basisvaardigheden Excel 2007

Het openingsscherm van Excel 2007
De werkmap van Excel
Het celadres
Verbeteren van fouten
Celinhoud wissen
Ongedaan maken en Opnieuw
Celinhoud wijzigen
Eenvoudige opmaak van tekst
Opdrachten

Cellen en kolommen

Inhoud van cellen kopieren
Automatisch doorvoeren
De inhoud van cellen verplaatsen
De breedte van de kolom aanpassen
De hoogte van de rij aanpassen
Spellingcontrole
Opdrachten

Rekenen in Excel

Optellen in Excel
Aftrekken in Excel
Vermenigvuldigen in Excel
Delen in Excel
Optellen en vermenigvuldigen
Optellen en delen
Snel optellen met AutoSom
BTW berekenen
Verkoopprijs berekenen
Opdrachten

Opmaak van werkbladen

Selecteren van cellen
Selecteren van een kolom
Selecteren van een rij
Selecteren van het werkblad
Opmaak kopieren/plakken
Uitlijning
Getalnotatie
Tekstterugloop
Tekstrichting
Datumnotatie
Decimalen
Procentnotatie
Randopmaak van cellen
Randen tekenen
Tekstkleur
Opvulkleur
Lettertype
Tekengrootte
Opmaken als tabel
Opdrachten

Functies in Excel

De functie SOM
AutoSom
De functie GEMIDDELDE
De functie MIN
De functie MAX
De functie AANTAL
De functie ALS
Relatieve celverwijzing
Absolute celverwijzing
Opmaak wissen
Het verwijderen van rijen en kolommen
Invoegen van kolommen en rijen
Opdrachten

Grafieken

Grafieken in Excel
Een grafiek invoegen
Een andere grafiekstijl
Een grafiektitel toevoegen
De grootte en de plaats van de grafiek
De Assen van de grafiek
Legenda
De grafiek verwijderen
Een lijngrafiek
Een cirkelgrafiek
De grafiektitel opmaken
Het Grafiekgebied opmaken
Opdrachten