Welkom bij RoFo Online
Inloggen

Gebruikersnaam algemeen:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Bewaar gebruikersnaam algemeen


Workshop Word 2007


Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen die in de workshop Word 2007 behandeld worden:

Basisvaardigheden Word 2007

Het openingsscherm van Word
Andere beeldweergaven
De eerste tekst
Sluiten - het leegmaken van het beeldscherm
Een nieuw document maken
Tekst invoeren in Word
Fouten verbeteren
Opslaan van tekst
Een document openen
Internationale tekens invoegen
Afdrukvoorbeeld
Afdrukken van de tekst
Opdrachten

Werken met tekst

Tekst invoegen in bestaande tekst
Tekst verwijderen
Ongedaan maken: het herstellen van fouten en Herhalen
Vet
Onderstrepen en cursief
Opmaak kopieren
Tekstmarkeringskleur
Tekst selecteren en bewerken
Knippen, Kopieren en Plakken
Klembord
Tekst verplaatsen met Selecteren
Werken met meerdere documenten
Een selectie afdrukken
Hoofdlettergebruik
Microsoft Office Word Help
Opdrachten

Opmaken van tekst

Lettertype
Tekengrootte: de grootte van de letter
Superscript en Subscript
Tekstkleur
Het standaard papierformaat
Afdrukstand
Marges
Regelafstand
Afbreken
Uitlijnen
Kop- en voetteksten
Pagina-einde invoegen
Alles weergeven
Afdrukken vanuit het venster Afdrukken
Opdrachten

Tabs, Opsommingstekens, Nummering

De tabtoets
De Liniaal
Links uitlijnende tab
Rechts uitlijnende tab
Tab voor centreren
Decimale tab
Inspringing
Nummering
Opsommingstekens
Opmaak Opsommingsteken
Een meerkeuzevraag maken
Opdrachten

Werken met tabellen

Werken met tabellen
Tabel invoegen
Invoegpositie verplaatsen in een tabel
Cellen samenvoegen
Stijlen voor tabellen
De grootte van de tabel wijzigen
De tabel verplaatsen
De kolombreedte wijzigen
De rijhoogte wijzigen
Rijen verdelen
Kolommen verdelen
Kolom invoegen
Rijen invoegen
Tabel, rij of kolom verwijderen
Cellen splitsen
Gegevens sorteren in een tabel
Tekst naar een tabel converteren
AutoAanpassen
Uitlijning
Tekstrichting
Tabel tekenen
De tabel opmaken: Penstijl, Pendikte, Penkleur
Arcering
Opdrachten

Grafische mogelijkheden

Illustraties zoeken en invoegen
Tekst en illustraties
De afmetingen van de illustratie
De illustratie verwijderen
Hulpmiddelen voor afbeeldingen
Positie van de illustratie in de tekst
Tekstterugloop
De illustratie verplaatsen
De illustratie kopieren
Afbeeldingstijlen
Afbeeldingeffecten
Afbeeldingrand
Vormen invoegen
Tekst weergeven met een rand
Paginarand
Tekst weergegeven met opvulling
Tekst invers weergeven
WordArt
WordArt-Vorm wijzigen
WordArt: Tekst bewerken
Stijlen voor WordArt
Decoratieve Initiaal
Opdrachten